tirsdag 22. november 2011

empire state of eksamen

så var vi her igjen, da. med tjukke bøker og fagterminologi og eit dataprogram eg ikkje har tenkt å bruke meir etter i morgon. i kveld må eg ut og kjøpe kalkulator. eg, som etter tre år i eit smertehelvete på vidaregåande med matte, fysikk og kjemi, som satt heime og strevde med oppgåvene, som gråt på prøvane for det var så vanskeleg, hadde lova meg sjølv å aldri meir ta i ein kalkulator med mindre det var for å rekne ut euro i norske kroner. det gikk i tre år, i litteraturvitskapens forunderlege verd trengte eg ikkje kalkulator. men no, med metodefag, kvantitativ metode, treng eg kalkulator for å rekne ut effekt, til dømes. i morgon er det eksamen og eg kjenner allereie at kroppen held på å bli heilt matt (men det går alltid bra for snille jenter). hej så lenge.

5 kommentarer: